Ons Huis

Bij het Huis voor Natuurgeneeskunde kun je terecht voor:

* Een astrologie consult.

* Leren werken met en duiden van je eigen horoscoop en die van andere mensen en dieren.

* Helderheid scheppen in situaties door middel van het doen van een opstelling.

* Een opstelling is een ruimtelijke weergave van de situatie/het veld zoals het NU is.

* We werken met representanten in de vorm van onder andere houten poppetjes om de harmonie in het veld te herstellen.

Voor meer informatie: 

Mieke Bouwmeester

Tel: 06-50282777

miekebouwmeester@gmail.com

of via het informatieformulier op de site.

Je kunt me ook vinden op facebook.

Privacy Verklaring
Indien u in mijn praktijk therapie volgt, registreer en verwerk ik bepaalde persoonsgegevens. Dit gaat om basisgegevens (zoals naam en adres), en bijvoorbeeld gegevens ten behoeve het opstellen van facturen. Ook kan het gaan om informatie over de voorgeschiedenis van therapeutische en medische behandelingen. Daarnaast komen tijdens een therapie ook andere, zeer persoonlijke en ook privacy-gevoelige zaken aan de orde. Ik kan hierover aantekeningen maken, gericht op de inhoudelijke continuïteit en ontwikkeling van de therapie. Daarnaast kan het voorkomen dat ik de (contact)gegevens gebruik om u per e-mail of schriftelijk te informeren over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de therapie die ik geef. Dit doe ik alleen als u hiervoor toestemming geeft . Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan een andere partij, met uitzondering van situaties waarin ik de ondersteuning van een andere partij vraag bij het u aanbieden van toepasselijke informatie, zoals hierboven genoemd. In dat geval zal het nooit gaan om bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, of persoonlijke, emotionele informatie. Als therapeute ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.
Contact

Hofstedestraat 14
7942 GX Meppel
Tel: 0522-260224/0650282777.

Name must not be empty

Please provide a valid email

Message should not be empty